Лицензирана агенция за преводи и легализация на документи - ИНДИКТ ЕООД.
Агенция за превод и легализация на документи. Английски, Немски,Френски,Руски,Испански,Италиански език
Агенция за превод и легализация на документи. Английски, Немски,Френски,Руски,Испански,Италиански език
Профил      Контакти      Карта на сайта      Български      Руски      Английски 
Агенция за преводи и легализация на документи. Преводи от киргизки език, преводи на киргизки език.

Агенция
за преводи
ИНДИКТ

 
Ние извършваме
професионални
преводи от и на:
Киргизки език
Казахски език
 
Легализация
на документи:
Консултации

 

Новини
Узбекистан

 


 

РЕДКИ ЕЗИЦИ

   Фирма „Индикт” ЕООД насочва усилията си към преводи от и на такива редки езици като: киргизки, узбекски, казахски, азерски. Изброените езици (киргизки, узбекски, казахски, азерски) принадлежат към различни групи на тюркските езици (къпчакска, огузска). На тях говорят десетки милиони хора в регионите на Средна Азия, Кавказ, други страни в Азия и други континенти. По тази причина значението на писмените преводи от киргизки, узбекски, казахски, азерски език и на киргизки, узбекски, казахски, азерски езици е много голямо.

   Също така предлагаме и кръстосан превод на следните двойки редки езици:

      • узбекски - киргизки и киргизки - узбекски;
      • узбекски - руски и руски - узбекски;
      • киргизки - руски и руски - киргизки;
      • казахски - руски и руски - казахски;
      • казахски - турски и турски - казахски;
      • руски - турски и турски - руски.

   Голямо внимание също така отделяме на преводите от китайски и на китайски език. Възможностите за превод от китайски език и на китайски език са солидни и касаят най-различни области.

Агенция за преводи и легализация на документи. Преводи от испански език, преводи на испански език.

© 2001-2012, INDICT LTD     |    Created and SEO (Search Engine Optimization) by SEO-BG.COM