Агенция за преводи и легализация на документи. Преводи от киргизки език, преводи на киргизки език.
Преводи, легализация, заверки на документи, апостил.
Преводи, легализация, заверки на документи, апостил.
Профил      Контакти      Карта на сайта      Български      Руски      Английски 
Технически,юридически,финансови,медицински преводи и легализация. Заверки на документи

Агенция
за преводи
ИНДИКТ

 
Ние извършваме
професионални
преводи от и на:
Киргизки език
Казахски език
 
Легализация
на документи:
Консултации

 

Новини
Узбекистан

 


 

Фирмата

   Фирма “ИНДИКТ ЕООД” работи в областта на преводите, легализацията и консултациите. Отчитайки общите тенденции на сближаване между отделните страни, все по-активното сътрудничество в областта на икономиката, културата, движението на хора във времето на глобализацията, ние участваме и се стремим да спомогнем в тези процеси. Наша цел е да помогнем на клиентите ни да завоюват територии, разрушавайки бариерите пред комуникацията и разбирането.

   На основата на професионализъм, действеност, познаване на различни култури и обичаи, “ ИНДИКТ ЕООД ” сътрудничи със своите клиенти, помагайки им да откриват нови възможности. Разчитаме на професионалисти, преводачи и консултанти, намираме точните хора, притежаващи конкретни умения, управляваме целия процес – от възлагането на дадена поръчка до момента, когато поставената задача вече е постигната.

Нашата работа

   Езиковото общуване днес е сложен процес. Очевидно е взаимното проникване между отделните езици. Ето защо за преводаческата работа са необходими широк кръг познания и опит. Ние ги притежаваме и сме полезни с тях на нашите клиенти.

   Обвързвайки в един цялостен процес всички етапи, през които един определен документ или проект преминават, нашата фирма осигурява изпълнението им докрай. Така клиентите имат възможност да се съсредоточат върху своя бизнес, да оптимизират работата си на дългосрочна основа. Ние предлагаме индивидуална услуга за всеки клиент, съгласно конкретните му нужди.

Как го правим

   Основен фактор в нашата работа са хората – тяхното професионално равнище и опит. Затова “ИНДИКТ” работи с доказали се преводачи, професионално израснали през годините. Стремим се и намираме подходящия човек, този, който съчетава високото ниво на владеене на езика с конкретни познания в дадена област. Сред тях са филолози, юристи, специалисти с висше икономическо, медицинско и техническо образование.

   Сериозната диверсификация в много от областите като бизнес, медицина, технологии, наука налага задълбочено познаване на определена материя. Ето защо фирмата ползва квалифицирани услуги на консултанти, които спомагат преводът да бъде максимално точен.

Какво правим

Преводи от и на повечето от говоримите по света езици

   - Писмени преводи:
      • официални документи
      • търговски, банкови документи и кореспонденция – договори, писма и др.
      • юридически документи
      • тръжни книжа
      • техническа документация
      • медицински документи
      • други

   - Устни преводи:
      • симултантни, консекутивни преводи
      • осигуряване на преводи за срещи, преговори, конференции и др.
      • съпровождане по време на пътувания в страната и в чужбина.

   - Консултации:
      • писмени консултации по въпроси от различни области на правото
      • консултации по подготовката на документи съобразно изискванията на отделните законодателства и процедури

   - Заверки:
      • заверки на документи в министерства, ведомства
      • заверки на документи в чужди посолства

   - Легализация:
      • легализация на документи в Консулския отдел на МВнР

   “ИНДИКТ” не просто предлага сигурна и висококачествена услуга, отговаряща на нуждите на клиентите си, но и фокусира усилията си върху оптимизацията на разходите и времето, необходими за всяка една отделна поръчка. Затова наши клиенти са както големи компании, така и фирми от средния и малкия бизнес. Факт е, че нови клиенти идват при нас по препоръка на постоянни клиенти.

Нашите предимства:

   • качествен превод, изпълнен в договорените срокове
   • конфиденциалност по отношение на информацията, предоставена ни в процеса на работа
   • представяне на ясни оферти преди започване на работа
   • постоянна връзка с клиента
   • пълно съобразяване с нуждите на клиента по отношение сроковете за доставка на готовите материали

   С настоящото представяне бихме желали да покажем “ИНДИКТ” пред потенциалните ни клиенти. Затова описахме нашата фирма, услуги, екип. Мерило за качеството на работата ни са нашите клиенти, с които работим в областта на преводите, заверките и консултациите години наред. На тези, които още не ни познават, предлагаме да се срещнем лично, за да обсъдим възможните насоки на сътрудничество.

“ИНДИКТ” остава на Вашите услуги.

 

тел: 02 943 45 23

GSM: 0897 841111

e-mail: office@indictio.com

 

Превод от киргизки, преводи на киргизки.

© 2001-2012, INDICT LTD     |    Created and SEO (Search Engine Optimization) by SEO-BG.COM