Технически,юридически,финансови,медицински преводи и легализация. Заверки на документи
Технически преводи, правни преводи, юридически преводи, финансови преводи, медицински преводи.
Технически преводи, правни преводи, юридически преводи, финансови преводи, медицински преводи.
Профил      Контакти      Карта на сайта      Български      Руски      Английски 
Агенция за преводи и легализация на документи. Преводи от киргизки език, преводи на киргизки език.

Агенция
за преводи
ИНДИКТ

 
Ние извършваме
професионални
преводи от и на:
Киргизки език
Казахски език
 
Легализация
на документи:
Консултации

 

Новини
Узбекистан

 


 

КИРГИЗСКИ ЕЗИК

   Киргизкият език е тюркски език, част от северозападната (къпчакска) група тюркски езици.

   Киргизкият език е разпространен най-вече в Република Киргизстан (киргизкият език, наред с руския език, е официален език в страната), частично в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Русия и Китай, както и в североизточен Афганистан и Пакистан. Броят на говорещите киргизки език надхвърля 2,5 милиона души. В киргизкия език има два основни диалекта: южен (Ошска и част от Таласка област) и северен диалекти на киргизкия език.

   От писмените източници на средноазиатските монголски владетели е известен от ХІV-ХV век. Езикът е бил староузбекски език, като са се използвали местни диалекти, част от които по-късно образуват киргизки език.

   През периода ХVІІ-ХVІІІ век е завършено създаването на киргизки език на епоса „Манас”. През същия период киргизският език попада под влиянието на западномонголските езици. През ХІХ век киргизите стават част от Русия и киргизкият език попада под влиянието на руския език

   През този период (1876—1917) киргизи са наричани и казахи, и киргизи, затова последните са наричани „кара-киргиз”.

   Киргизкият език е сходен с планинските алтайски езици. Възможно по произход да е източно тюркски език. Но съвременното състояние на киргизкия език го доближава към къпчакскиите езици.

   Съвременният киргизки език няма писменост до 1923 година, когато е създадена писмена система въз основа на арабска графика. По-късно киргизкият език преминава на латинска и накрая на руска графика (1940 г.). И в момента киргизкият език изполва руска графика.

   В лексиката на киргизкия език има много заемки от арабски език, фарси, руски език.

 

Агенция за езикови преводи. Писмен превод, устен превод, симултантен превод.

© 2001-2012, INDICT LTD     |    Created and SEO (Search Engine Optimization) by SEO-BG.COM